PRAVILA NAGRADNE IGRE „KINDER UŽITAK ZA SVAKODNEVNI DOBITAK“ (dalje u tekstu: „Pravila“)

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Kinder užitak za svakodnevni dobitak“ (dalje u tekstu: „Nagradna igra“) je društvo Ferrero d.o.o. Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb, MBS: 1702793, OIB: 00356483075 (dalje u tekstu: „Priređivač“). Nagradna igra se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Kinder od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Sudionici se prijavljuju za sudjelovanje u Nagradnoj igri putem internetske stranice www.kinder.com/hr u razdoblju od 01.10.2020. do 30.10.2020. godine.

Svaka osoba, koja prema ovom članku ima pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i koja izvrši prijavu sukladno Pravilima Nagradne igre, smatra se sudionikom u Nagradnoj igri (dalje u tekstu: „Sudionik“). Prihvaćanjem Pravila nagradne igre Sudionik potvrđuje da je stariji od 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.
Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je u razdoblju od 01.10.2020. do 30.10.2020. godine kupiti neki od sljedećih odabranih Kinder proizvoda (*Kinder Bueno 43g , Kinder Bueno White 39g , Kinder Bueno Dark 43g , Kinder Country 23,5g , Kinder Chocolate 150g , Kinder Surprise 20g , Kinder Joy 20g , Kinder Schoko-Bons 125g ) (dalje u tekstu: „Kinder proizvodi“) u minimalnom iznosu od 15, 35 ili 50 kuna u bilo kojoj prodavaonici u Republici Hrvatskoj te se prijaviti za sudjelovanje sukladno ovim Pravilima.

Prijava za Nagradnu igru može se izvršiti ispunjavanjem prijavnog obrasca na internetskoj stranici www.kinder.com/hr, koji sadrži sljedeće stavke: ime, prezime, ulica i kućni broj, mjesto stanovanja, e-mail adresa, broj telefona, ponuđenog polja s iznosom za kupljene Kinder proizvode (15, 35 ili 50 kuna) te scan računa s vidljivim kupljenim Kinder proizvodima i potrošenim iznosom, a koji scan računa je potrebno učitati kao fotografiju (u formatu .jpeg, .pdf, .png, .jpg, veličine do 3 MB).

Sudionik odabirom ponuđenog polja s iznosom naznačuje Kinder nagradu za koju podnosi svoju prijavu pod uvjetom da je potrošio naznačeni minimalni iznos od 15, 35 ili 50 kuna.

Sudionici temeljem prijave učinjene sukladno ovom članku  mogu osvojiti jednu od 56 dnevnih Kinder nagrada i to kako slijedi:

40 X mala Kinderino plišana igračka za minimalno potrošenih 15 kuna na Kinder proizvode,

15 X velika Kinderino plišana igračka za minimalno potrošenih 35 kuna na Kinder proizvode,

1 X Kinder društvena igra za cijelu obitelj za minimalno potrošenih 50 kuna na Kinder proizvode.

U slučaju da broj Sudionika u jednom danu bude manji od broja dnevnih Kinder nagrada, dnevne nagrade toga dana pribrojit će se dnevnim nagradama sljedećeg dana.

Cjelokupan potrošen iznos za Kinder proizvode u nekom od prethodno navedenih iznosa mora se nalaziti na 1 (jednom) računu koji će Sudionik priložiti prijavnom obrascu kako je propisano ovim člankom.

Voditelj obrade osobnih podataka Sudionika koji će se prikupljati u sklopu ove Nagradne igre bit će Priređivač, a osobni podaci će se upotrijebiti za izvlačenje i objavu dobitnika na Internet stranici www.kinder.com/hr te u marketinške svrhe pod uvjetom da je Sudionik dao svoju privolu za isto.

Članak 4.
Svaki Sudionik se za Nagradnu igru, s različitim brojem računa, može prijaviti neograničen broj puta, po principu jedan račun-jedna prijava, ali Sudionik istu nagradu za određeni iznos potrošen na Kinder proizvode iz ovih Pravila Nagradne igre može osvojiti samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s iste ili druge IP adrese) predmetna će prijava biti proglašena nevažećom te kao takva neće sudjelovati u izvlačenju, osim ako potonji Sudionik ne dokaže preslikom računa pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri u kojem slučaju će prethodni Sudionik i prijava biti proglašeni nevažećom.

Članak 5.
U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.
Ukupna vrijednost Nagradnog fonda iznosi 36 708,00 kuna.

Maloprodajna cijena male Kinderino plišane igračke iznosi 14,82 kn po komadu, velike Kinderino plišane igračke 31,92 kn po komadu i Kinder društvene igre 152,00 kn po komadu. Nagradni fond u Nagradnoj igri sastoji se od 1 680 Kinder nagrada: 1 200 malih Kinderino plišanih igračaka, 450 velikih Kinderino plišanih igračaka i 30 Kinder društvenih igara za cijelu obitelj (dalje u tekstu: „Nagrade“).

Priređivač se obvezuje uplatiti iznos od 5% ukupnog nagradnog fonda na ime naknade za priređivanje Nagradne igre u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 7.
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u količinama većim od onih koje su navedene u članku 3. ovih Pravila. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 8.
Dobitnici Nagradne igre bit će određeni izvlačenjem svaki sljedeći dan za prethodni dan u kojem je Sudionik izvršio prijavu sukladno ovim Pravilima Nagradne igre, i to slučajnim odabirom uz prisustvo tročlane komisije koja nadgleda ispravnost izvlačenja, počevši od 02.10.2020. do 31.10.2020. U obzir za izvlačenje uzet će se samo oni Sudionici koji su ispunili i dostavili valjane i potpune prijavne obrasce prilikom registracije na internetskoj stranici www.kinder.com/hr zajedno sa scanom računa,  a kako je naznačeno u članku 3. ovih Pravila.

Imena dobitnika objavljivat će se na dnevnoj bazi na službenoj stranici Nagradne igre www.kinder.com/hr u odjeljku Dobitnici i to na sljedeći način:

02.10. do 12:00 sati za prethodni dan

03.10. do 12:00 sati za prethodni dan

04.10. do 12:00 sati za prethodni dan

05.10. do 12:00 sati za prethodni dan

06.10. do 12:00 sati za prethodni dan

07.10. do 12:00 sati za prethodni dan

08.10. do 12:00 sati za prethodni dan

09.10. do 12:00 sati za prethodni dan

10.10. do 12:00 sati za prethodni dan

11.10. do 12:00 sati za prethodni dan

12.10. do 12:00 sati za prethodni dan

13.10. do 12:00 sati za prethodni dan

14.10. do 12:00 sati za prethodni dan

15.10. do 12:00 sati za prethodni dan

16.10. do 12:00 sati za prethodni dan

17.10. do 12:00 sati za prethodni dan

18.10. do 12:00 sati za prethodni dan

19.10. do 12:00 sati za prethodni dan

20.10. do 12:00 sati za prethodni dan

21.10. do 12:00 sati za prethodni dan

22.10. do 12:00 sati za prethodni dan

23.10. do 12:00 sati za prethodni dan

24.10. do 12:00 sati za prethodni dan

25.10. do 12:00 sati za prethodni dan

26.10. do 12:00 sati za prethodni dan

27.10. do 12:00 sati za prethodni dan

28.10. do 12:00 sati za prethodni dan

29.10. do 12:00 sati za prethodni dan

30.10. do 12:00 sati za prethodni dan

31.10. do 12:00 sati za prethodni dan

Imena dobitnika će biti objavljena 30 (trideset) dana.

Dobitnik koji prilikom prijave sukladno članku 3. ovih Pravila nije poslao scan ispravnog i valjanog računa, u minimalnom iznosu 15, 35 ili 50 kn za kupljene Kinder proizvode iz članka 3. ovih Pravila ili je temeljem istog računa izvršio više od jedne prijave  smatrat će se da ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u ovoj Nagradnoj igri te se predmetna prijava neće uzimati u obzir.

Članak 9.
Dobitnike će kontaktirati Priređivač putem e-mail adrese koju je Dobitnik naznačio u prijavnom obrascu prilikom prijave za sudjelovanje u ovoj Nagradnoj igri, i to radi pružanja svih informacija vezanih za slanje Nagrade, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja Dobitnika.

Nagrada će Dobitnicima biti poslana kurirskom službom preporučeno na adresu koju je Dobitnik naznačio u prijavnom obrascu za sudjelovanje u ovoj Nagradnoj igri, i to u roku od 30 dana od dana kada je Dobitnik zaprimio obavijest Priređivača putem e-maila o slanju Nagrade Dobitniku.

Članak 10.
Preuzimanjem Nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema Dobitniku.

Članak 11.
Ako se Dobitnik ne javi Priređivaču na e-mail s obavijesti o slanju Nagrade iz članka 9. ovih Pravila u roku od 30 dana od dana primitka predmetne obavijesti, Dobitnik gubi pravo na Nagradu.

Kurirska služba će Dobitnicima poslati SMS poruku s detaljima dostave. U slučaju da se prilikom dostave Dobitnik ne zatekne na adresi koju je naznačio u prijavu za Nagradnu igru, niti dogovori alternativni datum dostave, Dobitnik gubi pravo na Nagradu.

Sukladno pravilima Nagradne igre ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka Nagradne igre nije podijeljen, Priređivač ga je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

Članak 12.
Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem internetske stranice www.kinder.com/hr prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke Sudionika Nagradne igre i to: ime, prezime, ulica i kućni broj, mjesto stanovanja, e-mail adresa, broj telefona (dalje u tekstu: „Osobni podaci“), u svrhu provođenja Nagradne igre, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.kinder.com/hr. Označavanjem suglasnosti za primanje marketinških i promidžbenih materijala na prijavnom obrascu, smatra se da je Sudionik izrazio svoju privolu da mu Priređivač šalje marketinške i promidžbene materijale (newsletter) o svojim proizvodima koristeći Osobne podatke (Ime, prezime i e-mail adresu) koje je Sudionik dao prilikom prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri. Prikupljeni Osobni podaci Sudionika neće se koristiti u druge svrhe. Ako Sudionik ne želi dati svoje Osobne podatke, neće moći sudjelovati u Nagradnoj igri. Davanje Osobnih podataka u svrhu primitka marketinških i promidžbenih materijala je dobrovoljno i ne utječe na sudjelovanje u Nagradnoj igri. Osobni podaci Sudionika prikupljeni sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti, prosljeđuju se izvršitelju obrade kojeg je Priređivač angažirao za adaptaciju internetske stranice, pripremu materijala, organizaciju i slanje Nagrada te društvima unutar Ferrero grupacije kojima se određeni podaci prenose radi održavanja informatičke opreme i temeljem legitimnog interesa razmjene podataka između povezanih društava. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri Sudionici su suglasni da se, ako postanu Dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime može objaviti i koristiti od strane Priređivača Nagradne igre bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu s ciljem promidžbe proizvoda Priređivača.

Osobni podaci Sudionika će biti pohranjeni samo na onoliko vremena koliko je potrebno da se provede Nagradna igra te će se podaci o Dobitnicima čuvati još 11 godina sukladno relevantnim odredbama Zakona o računovodstvu. U odnosu na čuvanje Osobnih podataka danih u marketinške svrhe, isti se čuvaju 5 godina. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se Osobni podaci sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Priređivač će Osobne podatke Sudionika pažljivo čuvati, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: „OUZP“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim odgovarajućim propisima te Pravilima privatnosti kako je definirano na internetskoj stranici www.kinder.com/hr. Sudionik u svakom trenutku može povući svoj pristanak, zatražiti pristup, promjenu ili ispravak već danih Osobnih podataka i/ili zatražiti ograničavanje ili prestanak daljnje obrade Osobnih podataka za sudjelovanje u Nagradnoj igri kao i u marketinške svrhe, kao i prigovoriti obradi Osobnih podataka i zatražiti prenosivost Osobnih podataka, a sve obavještavanjem Priređivača pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu privacy.hr@ferrero.com.

Sudionik također ima pravo podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 13.
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz Nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.kinder.com/hr.

U slučaju da se u Nagradnoj igri ne prijavi dovoljan broj Sudionika, dodijelit će se onoliko Nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradnu igru, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 15.
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Za ova Pravila Nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija RH.

Zagreb, 07.08.2020.